Our clients

 • Akademi Percukaian Malaysia (APM)

 • Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

 • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

 • Jabatan Pendaftaran Negara

 • Jabatan Perancangan Bandar & Wilayah

 • Kementerian Belia dan Sukan

 • Kementerian Kewangan Malaysia

 • Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani

 • Kolej MARA Banting (KMB)

 • Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 • Koperasi Kakitangan Petronas Berhad (Kopetro)

 • Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad (KPF)

 • Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

 • Majlis Bandaraya Shah Alam

 • Majlis Perbandaran Kajang

 • Malaysia Agriculture Research and Development Institute (MARDI)

 • Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 • Universiti Putra Malaysia (UPM)

 • Universiti Teknologi Mara (UITM)
 • Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
 • Federal Land Development Authority (FELDA)
 • Jabatan Penjara Malaysia
 • Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional
 • Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah
 • Kementerian Pelancongan Malaysia
 • Kolej Dar al-Hikmah (KDH)
 • Kolej Poly-Tech MARA(KPTM)
 • Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI)
 • Koperasi Muslimin Malaysia Berhad
 • Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad
 • Majlis Bandaraya Petaling Jaya
 • Majlis Bandaraya Shah Alam
 • Majlis Daerah Sabak Bernam
 • Majlis Tindakan Pelancongan Putrajaya
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

Volume 4, Book 51, Number 22 : Narrated by 'Aisha


A man said to the Prophet, "My mother died suddenly, and I think that if she could speak, she would have given in charity. May I give in charity on her behalf?" He said, "Yes! Give in charity on her behalf."